Hizmet Politikalarımız

Kalite Politikamız

 • Beklentileri doğrultusunda sunduğumuz hizmetleri; kaliteli, güler yüzlü, adil ve tarafsız şekilde sunmak,
 • Kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkılan bir anlayış ile hizmet vermek,
 • Çağdaş yaşam ortamı oluşturarak vatandaşların ve çalışanların memnuniyetlerini sürekli eğitim ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile arttırmak,
 • Hizmet sunumunu fırsat eşitliğine uygun, ihtiyaç ve önceliklere göre sorun çözme odaklı hizmet anlayışı ile gerçekleştirmek,
 • Yasal mevzuatlar ve standartlar doğrultusunda değişime sürekli olarak açık olmak ve yenilikleri uygulamak,
 • Değişen ve gelişen teknolojileri takip ederek yürüttüğü hizmetleri geliştirmek,
 • İnsani ilişkileri kolaylaştırmak, yerel hizmetleri herkese zamanında, etkin bir şekilde ulaştırmak ve kapsayıcı belediyecilik hizmetlerine öncülük etmektir.
 • Kalite Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmeler tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak ve artıracak şekilde duyurulur.
 • Topluluk şirketlerinin ve onların müşterilerinin talep ve beklentilerini anlamak, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,
 • Paydaşlarımıza hizmet sunumlarımızda, şirketimizce benimsenmiş müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde hareket etmek,
 • Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde, mevcut kalite yönetim sistemlerimizin şartlarını yerine getirmek, belgelendirmek, dokümante etmek ve sürekli iyileşmesini sağlamak,
 • Sunduğumuz hizmet ve yönetim faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak,
 • Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak,
 • Şirket kalite ve hedef ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almaktır.

İSG Politikası

 • En değerli kaynağımız olan çalışanlar, stajyerler, hizmet veren diğer firma çalışanları ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini sağlamak,
 • Tüm kazaların önlenebilir olduğu inancıyla, belirlediğimiz hedeflere sürekli iyileştirme ve sıfır kaza politikası sayesinde ulaşacak çalışmalar yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tüm yasal sorumlulukları yerine getirmeyi ve faaliyetlerimizde İSG açısından risk yaratmayan teknolojileri kullanmak,
 • İş kazası ve meslek hastalıkları konusundaki riskleri değerlendirmek, periyodik olarak gözden geçirmek, riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar yapmak ve önlemler almak,
 • Acil durum ve afetlerde, ortaklaşa önleme faaliyetleri için yakın çevremizdeki kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • İSG kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve İSG çalışmalarının devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmek.

Güncel Duyurular