İnsan Kaynakları Yönetimi

Kentyol A.ş.  için personelin seçimi, istihdamı, eğitimi, çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesi ana politikamızı oluşturmaktadır.

İnsan Kaynaklarımız, kurum kültürünün oluşturulması, kurumu temsil edebilecek insan kaynağının oluşturulması,  kurumun vizyon ve misyonunu ile hareket edebilecek ,kuruma bağlılığın sağlanması ve kurum verimliliğinin arttırılmasında bu kültüre uygun insan kaynağının sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

Kentyol Şişli Belediyesi’nin iştirak şirketi olarak, ‘İstihdam ve İşgücü Yönetiminde Doğru Çözümler’ iddiası ile Şişli Belediyesi’nde görev yapan 2 binden fazla çalışan ile nitelikli işgücü desteği sağlamaktadır.

24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK kapsamında, Şişli Belediyesinin en fazla insan kaynağını bünyesinde bulunduran şirket olarak işletme içerisinde insanları istihdam etme, mevcut çalışanların verimliliğini arttırma, gerektiği takdirde eğitimler düzenleme ve onları korumak adına çalışmalar yürütmektedir.

VERİMLİLİK

İşletmenin verimliliğini arttıracak, boş pozisyonu en iyi şekilde icra edecek ve çalışma ortamına uyum sağlayacak çalışanların doğru şekilde tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır.

MEVZUATA UYGUNLUK

Çalışanların maaş ve yan haklarının yönetilmesi, izin takvimlerinin hazırlanması, bordrolama, özlük bilgilerinin tutulması, oryantasyon ve disiplin süreçlerinin takibi de mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Doğru Değerlendirme

Aynı zamanda işyerinde sağlanan uyum ve ortak çalışma ortamı gözlemlenerek doğru şekilde değerlendirilmekte olup, işe alınan çalışanın verimliliğinin takip edilmesi, bütün içerisindeki uyumun kontrolün sağlanması ve daha konforlu bir çalışma ortamının oluşturulması için insan kaynakları olarak çalışanların verimliliğinin arttırılması üzerine sorumluluk almaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz

Asfalt Fabrikası

Şirketimiz tarafından 1995 yılında öncelikle Şişli Belediyesi'nin ve diğer çevre ilçelerin yol yapım, asfaltlama ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yaklaşık 6.000 m2 bir arsa üzerinde kurulmuş olup saatlik 95 tonluk asfalt kapasitesine sahiptir.

Özel Şişli Fatma Girik Yüksek Öğrenci Kız Öğrenci Yurdu

Şirketimiz tarafından yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında işletmeye açılan Kız öğrenci Yurdu, ülkemizde üniversite eğitimi alan öğrencilerin barınma konusunda yarar sağlamaları üzerinden düşünülüp daha kaliteli ve daha nitelikli hizmet almaları için faaliyete geçirilmiş bir sosyal sorumluluk projesidir.